Jak se přihlásit? Vyplňte přihlášku...  :-)

POZOR: Seminář se může konat pouze v případě dostatečného množství přihlášených účastníků. Aby bylo možné předem odhadnout počet zúčastněných, je nutné přihlášku závazně vyplnit a odeslat! (Vaše ústní oznámení nemůže být bohužel bráno jako směrodatné.)